ТОВ Еко-Агростар Мікродобрива, засоби захисту рослин, насіння.
+3805127xxxxx, +3809881xxxxx, +3806638xxxxx, Показати телефони

Основні переваги рідких мікродобрив

Основні переваги рідких мікродобрив «Мікро-Мінераліс»

від ТОВ «Мінераліс Україна».

 1. Карбоксилатні комплексони утворюють стійкі комплекси, які “працюють” у широкому діапазоні рН (від 3 до 12), що дозволяє застосовувати наші мікродобрива на ґрунтах та в розчинах з різною кислотністю.
 2. Використовувана плазмово-імпульсна технологія виробництва мікродобрив та біопрепаратів дозволяє уникнути використання у виробництві солей хімічно синтезованих мінеральних кислот.
 3. Інноваційна технологія виробництва мікродобрив дозволяє отримувати та поєднувати з природними карбоновими кислотами надчисті наночастинки металів.
 4. Розмір молекули аммонійно-карбоксилатного комплексону дозволяє транспортувати іони металів безпосередньо в саму рослину через продихи.
 5. Нанокарбоксилати при потраплянні в рослину відразу беруть участь вциклі перетворення трикарбонових кислот, не витрачаючи зайвої енергії на поглинання іонів металів.
 6. Використана  інноваційна технологія забезпечує високу селективність приєднання катіонів як металів, так і неметалів.
 7. Хелатуючі агенти  у мікродобривах за хімічним положенням діляться на органічні та синтетичні, які у свою чергу можуть містити ОЕДФ або ЕДТА. Від чистотикомпонентів, які входять у мікродобрива залежить ефективність споживання макро- і мікроелементів рослинами.

Порівняння хелатуючих агентів.

 

Карбонові кислоти

 

ОЕДФ

 

ЕДТА

 

Походже-ння

Органічне

Синтетичне

Синтетичне

В якому pH сере-довищі можна працю-вати

 

Утворюють стійкі комплекси з широким діапазоном pH(від 3 до 12), що дозволяє використовуватипрепарати на грунтах та в розчинах з різною кислотністю.

 

Утворює стійкі комплекси в широкому діапазоні pH від 4,5 до 11. Здатна утворювати комплекси в сильнокислих середовищах  Застосування хелатів (ОЕДФ) при дуже жорсткій природній воді за-боронене, використання мо-жливе лише після підки-слення.

Комплекс заліза з ЕДТА ефектив-ний при боротьбі з хлорозом тільки на помірнокислих грунтах. ЕДТА нестійка до дії мікроорганізмів грунту, її розкладання в природних середовищах приводить до утворення токсичних продуктів.У лужному середовищі хелати на оcнові ЕДТА нестабільні.

Які елементи можливо поєднувати з хелату-ючим агентом.

 

Завдяки інноваційній  технології, яка викори-стовується при виробництві, забезпе-чується висока се-лективність приєдна-ння катіонів,як металів так і неме-талів (Cu, Zn, Mg, Mn, Co, Mo, Fe, Se, Ge, Nd, B, I, К, Р, N,Са,S).

Можливе поєднання з солями: Cu; Zn; Fe; Mn; Co; B; Mo; Ca; Mg.(важко прогнозувати реакцію при комплексному хелатуванні).

 

Можливе поєднання з солями: Cu; Zn; Fe; Mn; Co; B; Mo; Ca; Mg.(важко прогнозувати реакцію при комплексному хелатуванні).

 

Чистота компонен-тів (вміст солей).

 

Чистота компонентів складає 90% - 99,98 %.При виробництві утво-рюються легко-засвоювані рослинами органічні солі.

В складі препаратів є алатівсвоюванн солі.

 

В складі препаратів містяться алатівсвоюванні солі.

 

Побічні продукти розкладу.

 

При розкладанні в рослині та грунті неможливе утворення токсичних сполук завдяки органічній основі хелатуючих агентів.

При розкладанні ОЕДФ  утворюються фосфати. Руйнування алаті на основі ОЕДФ відбувається при попаданні в дуже кислі розчини (утворюються неорганічні солі).

ЕДТА нестійка до дії мікроорга-нізмів грунту, її розкладання в природних середовищах приводить до утворення токсичних продуктів. Руйнування алаті на основі ЕДТА відбувається при попаданні в дуже кислі розчини.

Ступінь міцності зв’язків хелатуючих агентів з складовими.

 

Зв‘язки між хелатуючими агентами та складовими препа-ратів досить міцні, щоб складові не випа-дали в осад та відно-сно легко засвоюються при попаданні в рослину.

Суворо диференціюються умови розчинності комплексів ОЕДФ дозво-ляють отримувати мікро-добрива пролонгованої дії. Рослина затрачає зайву енергію на відокремлення складових від хелатуючого агента.

Рослина затрачає зайву енергію на відокремлення складових від хелатуючого агента. Концентрація алатів миттєво скорочується при попаданні прямих ультрафіолетових променів.

 

Додаткові властивості хелатуючих агентів.

Карбонові кислоти є складовими аміно-кислот. Мають анти-стресові власти-вості,підвищують імунітет рослини, препарати мають фунгіцидні властивості.

 

ОЕДФ є регулятором росту, має антимікробні та антивірусні властивості.

 

ЕДТА володіє антивірусними властивостями

 

       Рідкі комплексні добрива «Мікро-Мінераліс»  містять макро- та мікроелементи, які мають найвищу хімічну чистоту та фізичну активність.

       У лінійці добрив «Мікро-Мінераліс» є, як складні під кожну сільськогосподарську культуру так і моно продукти, які забезпечують рослини одним важливим елементом при вегетації. До складних відносяться:

Мікро- Мінераліс (зернові)- амонійно-карбокселатні комплексони Mo-0,5; Mg-4; Mn-1; Cu-1,5; Co-0,5; Fe-1,4; Zn-1; В-0,3;  N-5.

Мікро- Мінераліс (бобові) - амонійно-карбокселатні комплексони Mo-1; Mg-1,4;Mn-0,9; Cu-1; Co-0,8; Fe-0,2; Zn-1,05; В-0,3; N-2.

Мікро- Мінераліс (олійні) - амонійно-карбокселатні комплексони Mg-4; Mn-1;Cu-0,5; Zn-1; В-2; N-5; К-1.

Мікро- Мінераліс (буряки) - амонійно-карбокселатні комплексони  Mo-0,1; Mg-3;Mn-1; Cu-1,5; Fe-1; Zn-0,9; В-2; N-6,5; Со -0,15; К-2; І-0,01.

Мікро- Мінераліс (овочеві) - амонійно-карбокселатні комплексони Mg-3;Mn-0,5; Cu-1; Fe-1,5; Zn-0,5; В-2,5; N-5; P-5; K-2.

Мікро- Мінераліс (кукурудза) - амонійно-карбокселатні комплексони Mg-4; Mn-1; Cu-0,8; Fe-0,5; Zn-1,5; В-0,5; N-5.

Мікро- Мінераліс (універсальний) - амонійно-карбоксилатні комплексони Мо-0,1;Mn-0,5;Cu-1;Fe-0,8;Zn-1,5;B-2;N-2; P-3;K-5;Co-0,1;Mg-2.

Мікро- Мінераліс (універсальний)Плюс - амонійно-карбоксилатні комплексони Мо-0,1;Mn-0,5;Cu-1;Fe-0,8;Zn-1,5;B-2;N-2; P-3;K-5;Co-0,1;Mg-2., SO-8.

До моно добрив відносяться:

Мікро-Мінераліс (фосфор-калій) - амонійно-карбокселатні комплексони  N-10; P-7,5; K-10.

Мікро-Мінераліс (бор) - амонійно-карбокселатні комплексони  N-2;В-10.

Мікро-Мінераліс (залізо) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2;Fe-2.

Мікро-Мінераліс (калій) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2,  К-3.

Мікро-Мінераліс (цинк) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2, Zn-2,5.

Мікро-Мінераліс (мідь) -  амонійно-карбокселатні комплексони N-2, Cu-4.

Мікро-Мінераліс (магній) - амонійно-карбокселатні комплексони  N-2, Mg-4.

Мікро-Мінераліс (марганець) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2, Mn-3.

Мікро-Мінераліс (молібден) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2;Mo-1.

Контакти
 • Назва підприємства:
  ТОВ Еко-Агростар
 • Місто:
  Миколаїв
 • Адреса:
  вул. Маячна, 1
 • Телефони:
  +3805127xxxxx
  +3809881xxxxx
  +3806638xxxxx
  Показати телефони

Основні переваги рідких мікродобрив

Основні переваги рідких мікродобрив «Мікро-Мінераліс»

від ТОВ «Мінераліс Україна».

 1. Карбоксилатні комплексони утворюють стійкі комплекси, які “працюють” у широкому діапазоні рН (від 3 до 12), що дозволяє застосовувати наші мікродобрива на ґрунтах та в розчинах з різною кислотністю.
 2. Використовувана плазмово-імпульсна технологія виробництва мікродобрив та біопрепаратів дозволяє уникнути використання у виробництві солей хімічно синтезованих мінеральних кислот.
 3. Інноваційна технологія виробництва мікродобрив дозволяє отримувати та поєднувати з природними карбоновими кислотами надчисті наночастинки металів.
 4. Розмір молекули аммонійно-карбоксилатного комплексону дозволяє транспортувати іони металів безпосередньо в саму рослину через продихи.
 5. Нанокарбоксилати при потраплянні в рослину відразу беруть участь вциклі перетворення трикарбонових кислот, не витрачаючи зайвої енергії на поглинання іонів металів.
 6. Використана  інноваційна технологія забезпечує високу селективність приєднання катіонів як металів, так і неметалів.
 7. Хелатуючі агенти  у мікродобривах за хімічним положенням діляться на органічні та синтетичні, які у свою чергу можуть містити ОЕДФ або ЕДТА. Від чистотикомпонентів, які входять у мікродобрива залежить ефективність споживання макро- і мікроелементів рослинами.

Порівняння хелатуючих агентів.

 

Карбонові кислоти

 

ОЕДФ

 

ЕДТА

 

Походже-ння

Органічне

Синтетичне

Синтетичне

В якому pH сере-довищі можна працю-вати

 

Утворюють стійкі комплекси з широким діапазоном pH(від 3 до 12), що дозволяє використовуватипрепарати на грунтах та в розчинах з різною кислотністю.

 

Утворює стійкі комплекси в широкому діапазоні pH від 4,5 до 11. Здатна утворювати комплекси в сильнокислих середовищах  Застосування хелатів (ОЕДФ) при дуже жорсткій природній воді за-боронене, використання мо-жливе лише після підки-слення.

Комплекс заліза з ЕДТА ефектив-ний при боротьбі з хлорозом тільки на помірнокислих грунтах. ЕДТА нестійка до дії мікроорганізмів грунту, її розкладання в природних середовищах приводить до утворення токсичних продуктів.У лужному середовищі хелати на оcнові ЕДТА нестабільні.

Які елементи можливо поєднувати з хелату-ючим агентом.

 

Завдяки інноваційній  технології, яка викори-стовується при виробництві, забезпе-чується висока се-лективність приєдна-ння катіонів,як металів так і неме-талів (Cu, Zn, Mg, Mn, Co, Mo, Fe, Se, Ge, Nd, B, I, К, Р, N,Са,S).

Можливе поєднання з солями: Cu; Zn; Fe; Mn; Co; B; Mo; Ca; Mg.(важко прогнозувати реакцію при комплексному хелатуванні).

 

Можливе поєднання з солями: Cu; Zn; Fe; Mn; Co; B; Mo; Ca; Mg.(важко прогнозувати реакцію при комплексному хелатуванні).

 

Чистота компонен-тів (вміст солей).

 

Чистота компонентів складає 90% - 99,98 %.При виробництві утво-рюються легко-засвоювані рослинами органічні солі.

В складі препаратів є алатівсвоюванн солі.

 

В складі препаратів містяться алатівсвоюванні солі.

 

Побічні продукти розкладу.

 

При розкладанні в рослині та грунті неможливе утворення токсичних сполук завдяки органічній основі хелатуючих агентів.

При розкладанні ОЕДФ  утворюються фосфати. Руйнування алаті на основі ОЕДФ відбувається при попаданні в дуже кислі розчини (утворюються неорганічні солі).

ЕДТА нестійка до дії мікроорга-нізмів грунту, її розкладання в природних середовищах приводить до утворення токсичних продуктів. Руйнування алаті на основі ЕДТА відбувається при попаданні в дуже кислі розчини.

Ступінь міцності зв’язків хелатуючих агентів з складовими.

 

Зв‘язки між хелатуючими агентами та складовими препа-ратів досить міцні, щоб складові не випа-дали в осад та відно-сно легко засвоюються при попаданні в рослину.

Суворо диференціюються умови розчинності комплексів ОЕДФ дозво-ляють отримувати мікро-добрива пролонгованої дії. Рослина затрачає зайву енергію на відокремлення складових від хелатуючого агента.

Рослина затрачає зайву енергію на відокремлення складових від хелатуючого агента. Концентрація алатів миттєво скорочується при попаданні прямих ультрафіолетових променів.

 

Додаткові властивості хелатуючих агентів.

Карбонові кислоти є складовими аміно-кислот. Мають анти-стресові власти-вості,підвищують імунітет рослини, препарати мають фунгіцидні властивості.

 

ОЕДФ є регулятором росту, має антимікробні та антивірусні властивості.

 

ЕДТА володіє антивірусними властивостями

 

       Рідкі комплексні добрива «Мікро-Мінераліс»  містять макро- та мікроелементи, які мають найвищу хімічну чистоту та фізичну активність.

       У лінійці добрив «Мікро-Мінераліс» є, як складні під кожну сільськогосподарську культуру так і моно продукти, які забезпечують рослини одним важливим елементом при вегетації. До складних відносяться:

Мікро- Мінераліс (зернові)- амонійно-карбокселатні комплексони Mo-0,5; Mg-4; Mn-1; Cu-1,5; Co-0,5; Fe-1,4; Zn-1; В-0,3;  N-5.

Мікро- Мінераліс (бобові) - амонійно-карбокселатні комплексони Mo-1; Mg-1,4;Mn-0,9; Cu-1; Co-0,8; Fe-0,2; Zn-1,05; В-0,3; N-2.

Мікро- Мінераліс (олійні) - амонійно-карбокселатні комплексони Mg-4; Mn-1;Cu-0,5; Zn-1; В-2; N-5; К-1.

Мікро- Мінераліс (буряки) - амонійно-карбокселатні комплексони  Mo-0,1; Mg-3;Mn-1; Cu-1,5; Fe-1; Zn-0,9; В-2; N-6,5; Со -0,15; К-2; І-0,01.

Мікро- Мінераліс (овочеві) - амонійно-карбокселатні комплексони Mg-3;Mn-0,5; Cu-1; Fe-1,5; Zn-0,5; В-2,5; N-5; P-5; K-2.

Мікро- Мінераліс (кукурудза) - амонійно-карбокселатні комплексони Mg-4; Mn-1; Cu-0,8; Fe-0,5; Zn-1,5; В-0,5; N-5.

Мікро- Мінераліс (універсальний) - амонійно-карбоксилатні комплексони Мо-0,1;Mn-0,5;Cu-1;Fe-0,8;Zn-1,5;B-2;N-2; P-3;K-5;Co-0,1;Mg-2.

Мікро- Мінераліс (універсальний)Плюс - амонійно-карбоксилатні комплексони Мо-0,1;Mn-0,5;Cu-1;Fe-0,8;Zn-1,5;B-2;N-2; P-3;K-5;Co-0,1;Mg-2., SO-8.

До моно добрив відносяться:

Мікро-Мінераліс (фосфор-калій) - амонійно-карбокселатні комплексони  N-10; P-7,5; K-10.

Мікро-Мінераліс (бор) - амонійно-карбокселатні комплексони  N-2;В-10.

Мікро-Мінераліс (залізо) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2;Fe-2.

Мікро-Мінераліс (калій) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2,  К-3.

Мікро-Мінераліс (цинк) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2, Zn-2,5.

Мікро-Мінераліс (мідь) -  амонійно-карбокселатні комплексони N-2, Cu-4.

Мікро-Мінераліс (магній) - амонійно-карбокселатні комплексони  N-2, Mg-4.

Мікро-Мінераліс (марганець) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2, Mn-3.

Мікро-Мінераліс (молібден) - амонійно-карбокселатні комплексони N-2;Mo-1.